Uvati vitar 2023. – Pravila utrke i uvjeti sudjelovanja

 

Prijave

Prijavom za rekreativnu MTB utrku "Uvati vitar 2023." u organizaciji TZ Sutivan sudionik
utrke stječe pravo nastupa na utrci koja će se održati 27.5.2023. na otoku Braču, sa startom i
ciljem u Sutivanu. Utrka je rekreativnog karaktera i za nastup nije potrebna licenca HBS-a. Za
nastup mlađih od 18 godina, potrebna je potpisana suglasnost roditelja. Broj sudionika utrke
je ograničen na 400 natjecatelja.
Na utrci mogu sudjelovati samo osobe koje su se prijavile putem web stranice www.uvati-
vitar.hr i registrirale se na info pultu na mjestu starta i cilja utrke, a koji će biti otvoren
26.5.2023. od 18:00 do 21:00 sati i 27.5.2023. od 8:00 do 9:00 sati. Organizator zadržava
pravo da svim natjecateljima koji imaju kupljenu startninu, a nisu se registrirali u predviđeno
vrijeme za registraciju, uskrati pravo na start utrke.
Prilikom prijave sudionici su dužni organizatoru utrke ustupiti na korištenje osobne podatke
(ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj, e-mail adresa). Prijava je osobna i
nije prenosiva na druge osobe. Prijavom na utrku sudionici utrke prihvaćaju pravila utrke.
Sudionici prihvaćaju da se njihove slike, ime i prezime koristi u promotivne svrhe utrke.

Kategorije

Sudionici na utrci sudjeluju pojedinačno, a bit će podijeljeni po kategorijama ovisno o dobi i spolu, prema sljedećim kategorijama:

 • Muškarci: 18 – 39 godina
 • Muškarci Masters: 40 – 49 godina
 • Muškarci Grand Masters: 50+
 • Žene: 18 – 39 godina
 • Žene Masters: 40 – 49 godina
 • Žene Grand Masters: 50+
 • Juniori 16-18 godina mogu voziti Bonaca 20+ ili Vitar 40+ stazu
 • Kids 12-16 godina mogu voziti samo stazu Bonaca 20+
 • E-bike – staza Vitar 40+

Zdravstvena sprema

Svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na utrci,
sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje, te imati
dozvolu liječnika da mogu izdržati fizičke zahtjeve utrke. Organizator može tražiti dozvolu
liječnika prilikom registracije, ako natjecatelj pokazuje slabosti.

Natjecateljski paket

Plaćenom startninom natjecatelji dobivaju:

 • startni broj te pravo nastupa na utrci
 • elektronsko mjerenje vremena
 • live rezultate tijekom utrke
 • označene trase
 • zone osvježenja sa napitcima (voda, isotonic, coca-cola) i snackovima (voće, energetske pločice, gelovi, kolači)
 • gorska služba spašavanja na terenu tijekom cijele utrke te medicinska služba
 • profil staze
 • startni paket koji uključuje majicu za natjecatelje te poklone sponzora
 • volontere na stazi

Startni broj i čip za mjerenje vremena

Svaki natjecatelj će prilikom registracije dobiti startni broj sa čipom za mjerenje vremena koji
mora pripadajućim vezicama pričvrstiti na guvernal bicikla, tako su broj i natpisi vidljivi s
prednje strane u svakom trenutku utrke.

Start i cilj utrke

Start i cilj utrke je u Sutivanu, 27.5.2023. u 10:00 sati, za sve staze i sve kategorije. Startne
pozicije bit će otvorene 30 minuta prije početka utrke, a na startnu poziciju sudionici moraju
doći najkasnije 10 minuta prije starta utrke. Organizator zadržava pravo raspoređivanja
sudionika utrke na pojedine startne pozicije. Sudionik koji ne dođe na startnu poziciju 10
minuta prije starta bit će raspoređen na začelju.
Sudioniku koji dođe na startnu poziciju unutar 15 minuta nakon službenog starta bit će
dozvoljen start, nakon 15 minuta od službenog starta više neće biti dozvoljeno startati te će
svi registrirani natjecatelji biti u rezultatima pod DNS (Did Not Start).
Mjerenje vremena utrke svakog natjecatelja započinje prolaskom kroz startnu liniju.
Sudionik završava utrku prolaskom kroz ciljnu ravninu na kojoj se nalazi sustav mjerenja
vremena čipom. Po dolasku na cilj sudionik utrke mora na info pultu utrke organizatoru
vratiti čip senzor za mjerenje.
Sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj te nije prekršio niti
jedno od navedenih pravila utrke.

Obavezna i preporučena oprema natjecatelja

Svi natjecatelji moraju obavezno u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu.
Natjecatelji moraju osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za vrijeme
trajanja utrke, kao i osigurati si sami bidone za napitke.
Također, preporuka je da sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje kvarova na
biciklu.

Tehnička ispravnost bicikala

Natjecatelji moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam, pogonjene
ljudskim pogonom. Svi sudionici moraju osigurati tehničku ispravnost svojih bicikala, osobito
po pitanju sigurnosti (kočnica), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja s
neispravnim ili neodgovarajućim biciklima.
Na utrci je zabranjeno korištenje bisaga i prikolica, bidona za piće koji nisu od savitljivog
materijala (staklo, metal…), bicikala s električnim pogonom te tandem bicikala.

Staze

Natjecatelji se prilikom prijave za utrku prijavljuju za jednu od tri staze na kojoj žele
nastupiti, a koje su definirane duljinom staze. Staza Bura je dužine 70+ km, staza Vitar je 40+ km, a staza Bonaca 20+ km. Ovisno o odabranoj stazi, svaki sudionik utrke morat će proći
jednu ili više kontrolnih točaka čije lokacije neće biti prethodno objavljene. Sudionici utrke
moraju se u svakom trenutku držati zadanih trasa utrke opisanih u uputama i označenih na
terenu.
Detaljni opis staze, duljina, te visinski profil bit će objavljeni na web stranici utrke, te
dostavljeni natjecateljima prije utrke mailom.
Trasa utrke će na nekim mjestima prelaziti ili prolaziti javnim prometnicama koje neće biti
zatvorene za promet. Tijekom prolaska javnim prometnicama sudionici utrke moraju se
pridržavati prometnih propisa važećih u Republici Hrvatskoj i pritom ne ometati ostale
sudionike u prometu. Organizator će u suradnji s policijom nastojati maksimalno prilagoditi
regulaciju prometa potrebama utrke i to zatvaranjem dijelova ceste, upozoravanjem i
zaustavljanjem ostalih sudionika u prometu, te upozoravanjem sudionika utrke na
nadolazeća vozila.
Naknadne promjene prijavljene staze su moguće zaključno do 26.5.2023. do 23:59, isključivo
putem linka dobivenog u povratnom mailu nakon uspješne prijave.
Organizator zadržava pravo promjene trase utrke prije starta utrke.
Na trasi utrke strogo je zabranjeno odbacivanje posuda za napitke i otpada.

Vremenski limiti

Ukoliko natjecatelj dođe na kontrolnu točku poslije krajnjeg vremenskog limita,
diskvalificiran je iz utrke. Vremenski limit bit će objavljeni naknadno na web stranici utrke.

Zone osvježenja

Na trasi utrke ovisno o odabiru staze nalazit će se jedna ili više zona osvježenja na kojoj će
sudionici utrke moći nadopuniti bidone izotoničnim napitcima i vodom te se poslužiti
energetskim pločicama i voćem.
Sudionik je dužan brinuti o unošenju tekućine i hrane za vrijeme utrke, organizator će se
pobrinuti da ima dovoljno hrane i tekućine na zonama okrijepe, ali nije odgovoran ukoliko na
zonama okrijepe ne bude dovoljno napitka i hrane za sve natjecatelje.

Pravila ponašanja tijekom utrke

Svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair-play pravila ponašanja i iskazati dužnu
pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu.
Sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima,
pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama.
Sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu na ruti.
Sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu, kvar ili
kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke.
U slučaju nezgode sudionici utrke su dužni pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim
sudionicima utrke.
Pomoć drugih osoba sudionicima utrke u obliku tegljenja, guranja ili stvaranja zavjetrine
pomoću vozila nije dozvoljena.
Dozvoljeno je dodavanje hrane, pića, odjeće ili rezervnih dijelova od strane osoba koje stoje
uz rub trase utrke te pružanje medicinske pomoći od strane organizatora utrke.

Odustajanje za vrijeme utrke

Sudionici koji nisu u mogućnosti završiti utrku obavezno se moraju po dolasku na cilj utrke
prijaviti organizatoru.
U slučaju nedolaska sudionika na cilj organizator će pokrenuti akciju traženja od strane
nadležnih službi o trošku osobe za kojom se traga.
U slučaju odustajanja zbog zdravstvenih problema sudionik odustajanje od utrke može
prijaviti bilo kojoj službenoj osobi organizatora.
U slučaju kvara na biciklu, ozljede ili sudionika potrebno je, ukoliko je to moguće, premjestiti
se uz rub staze kako bi se omogućio prolaz drugim sudionicima utrke.

Rezultati i dodjela nagrada

Proglašenje pobjednika po stazama i kategorijama bit će na dan utrke, na cilju, a točan
termin bit će pravovremeno objavljen na službenoj web stranici.
Za prva tri mjesta predviđene su medalje. Nagrade će se dodijeliti prilikom proglašenja
pobjednika. Svi rezultati bit će objavljeni na licu mjesta po završetku utrke te na web
stranicama utrke.

Odgovornost

Svaki natjecatelj odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom utrke. Organizator utrke ne
preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili prouzročio
sudionik utrke.
Svi natjecatelji su dužni prilikom registracije potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika
povezanih sa sudjelovanjem u utrci te odricanju od potraživanja prema organizatoru glede
istih. Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih
uvjeta korištenja i pravila.
Natjecatelj je svjestan i slaže se da je Uvati Vitar utrka izdržljivosti, ekstremni sport i da
postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda, bolesti, smrti i/ili štete za sudionike, sportske i druge
opreme. Natjecatelj je svjestan i razumije da je za Uvati vitar maraton potrebno imati
vještine koje zahtjeva brdsko biciklistički sport, da će se utrka voziti po kamenim uskim i
strmim stazama, makadamima, cestama, na čiju težinu dodatno mogu utjecati vremenski
uvjeti kao što su kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi,
natjecatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Natjecatelj se odriče prava od potraživanja moguće
štete od organizatora.
Natjecatelj je dužan imati valjano osiguranje za medicinsku skrb u Republici Hrvatskoj,
organizator ne snosi troškove medicinske skrbi, liječenja.

Otkazivanje utrke

Organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju više sile,
nepredvidive situacije te narušavanja sigurnosti sudionika utrke ili drugih osoba. U slučaju
otkazivanja utrke zbog gore navedenih uvjeta sudionici utrke nemaju pravo na naknadu
štete.

Povrat startnine

Natjecatelj u slučaju odustajanja nema pravo na povrat novca za kupljenu startninu.
Natjecatelj može tražiti da se promijene podaci sudionika i njegova prijava prenese na drugu
osobu uz dodatnu naplatu od 3 EURA koju je moguće zatražiti za cijelo vrijeme prodaje startnina. Promjena podataka moguća je isključivo putem linka dobivenog u povratnom
mailu nakon uspješne prijave.

Kazne i sankcije

Organizator zadržava pravo suspendirati natjecatelja u slučaju startanja s biciklom koji ne
odgovara pravilima. Upozoriti natjecatelja čiji startni broj nije vidljiv. Izdati upozorenje i
kazniti vremenskom kaznom natjecatelju koji starta iz krivog startnog bloka ili namjerno
opstruira druge natjecatelje, drži se za motorizirano vozilo za vrijeme utrke ili se ne pridržava
prometnih propisa. Organizator zadržava pravo diskvalificirati natjecatelja za
opasnu/agresivnu vožnju, vožnju bez kacige, prijetnje i vrijeđanje, ne završavanje utrke,
uzimanje dopinga, ne pridržavanje pravila utrke (ruta, starta, kontrole, itd.).

Suglasnost o medijskoj slobodi

Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal
može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke. Organizator utrke pridržava
sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

Odredbe povezane s epidemiološkim mjerama i situacijom s COVID-19 virusom

Ukoliko će utrka morati biti otkazana zbog situacije sa COVID-19, svim natjecateljima se startnina automatski prebacuje na novi datum utrke ili na sljedeću godinu. Održavanje utrke uskladit će se sa svim mjerama propisanim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na javna okupljanja i provedbu sportskih događanja.

Natjecatelji se obavezuju pridržavati pravila propisanih Stožerom civilne zaštite, kao i pravila

uvedenih od strane organizatora, tijekom trajanja utrke i svih aktivnosti povezanih s utrkom.  Pravila se odnose na sljedeće:

 • Startanje utrke u blokovima
 • Limitiranje broja ljudi u grupama u startno/ciljnoj zoni prije, za vrijeme i nakon utrke
 • Zone okrijepe
 • Specifično reguliranje služenja hrane i pića
 • Ceremonija proglašenja pobjednika

Prijavom za utrku sudionici izjavljuju i suglasni su da:

 • Prihvaćaju aktivne smjernice ponašanja vezanog uz pandemiju virusom COVID-19 propisanih od strane Stožera civilne zaštite i organizatora.
 • Organizator može proslijediti osobne podatke date Organizatoru od strane sudionika nadležnim tijelima.

Sudionik izjavljuje da:

 • Nema povišenu temperaturu.
 • U posljednjih 20 dana nisam bio/la u kontaktu s osobama koje su zaražene virusom niti s

osobama za koje postoji sumnja zaraze virusom.

 • Nisam bio/la u samoizolaciji proteklih 14 dana, niti sam imao/la bilo kakve indicije da sam

trebao/la biti u samoizolaciji.

 • Nemam nikakve simptome karakteristične za zarazu virusom COVID-19, kao što su povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratki dah…) te da takve simptome nema nitko od članova kućanstva u kojem živim, kao ni osobe s kojima sam često u kontaktu.

Organizator zadržava pravo uskratiti mogućnost starta osobama koje se ne pridržavaju uputa koje je organizator propisao kako bi se poštivale mjere donesene od strane Stožera civilne zaštite RH kao i lokalnih Stožer. Organizator ima pravo udaljiti s događanja osobe za koje postoji sumnja da su zaražene virusom COVID-19 ili za koje postoje izgledi da su te osobe prijenosnici virusa.  Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu zarazu za vrijeme događanja.